Arbeidsmakelaars Nederland neemt deel aan Weissensee4kids


Arbeidsmakelaars Nederland steunt sinds 2012 Weissensee4kids. Elk jaar schaatsen ruim 100 mensen via de stichting de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissenssee in Oostenrijk. Iedere deelnemer heeft minimaal € 1000 sponsorgeld bijeengebracht voor de 2 goede doelen:


Orange Babies

Daarnaast besteden we een deel van het geld om in Namibië de allerarmste kinderen te ondersteunen met eten, zorg en scholing. In Okahandja wordt in de allerarmste wijk elke dag gekookt voor kinderen die anders geen eten krijgen. Deze kinderen hebben allemaal te maken met HIV/aids. Door moeders uit de wijk op te leiden tot community moeders kunnen deze kinderen worden onderzocht, gevoed en van de juiste medicijnen worden voorzien. Bovendien gaan ze naar school. Hierdoor geven we deze kinderen een kans op een betere toekomst.
Ga naar de website: www.orangebabies.com


Ronald McDonald Huis  

Met jouw sportieve prestatie Kinderen een kans geven op een betere toekomst, in beweging komen voor kinderen, dat is het doel van Weissensee4kids. Met de fondsen die we samen werven ondersteunen we kinderen in Nederland en Afrika. Kinderen verdienen liefde, aandacht, eten, kleding en zorg. Wij willen ons steentje bijdragen om ze dat te geven. Het ingezamelde geld wordt in Nederland gebruikt om het mogelijk te maken dat ouders dichtbij hun zieke kind in het ziekenhuis kunnen blijven: een ziek kind kan niet zonder zijn ouders.
Ga naar de website: http://www.kinderfonds.nl/huis-zwolle


Anti-Strijkstokbeleid

Weissensee4kids hanteert een anti-strijkstokbeleid. Dat houdt in dat wij proberen kostendekkend te werken en voor de gemaakte kosten afspraken met sponsoren maken. De fondsen die we binnenkrijgen op onze sponsorrekening worden 50-50 verdeeld over onze Goede Doelen (Ronald MCDonaldHuis en Orange Babies). Onze vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Arbeidsmakelaars Nederland sponsort 13 kinderen in Tanzania, Ecuador en Indonesië


Compassion is een internationale christelijke organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking, onder andere door het financieel laten adopteren van kinderen en studenten in ontwikkelingslanden.

Compassion werkt via een sponsorprogramma, waarmee kinderen/jongeren van 0 tot ongeveer 24 jaar en universitaire studenten individueel kunnen worden gesteund. Al het werk vindt plaats vanuit lokale kerken, waarbij vanuit een 'holistische' benadering wordt voorzien in goed onderwijs, gezonde voeding, medische begeleiding, emotionele zorg, karakterontwikkeling en voorlichting. Sponsors kunnen met de door hen gesponsorde kinderen corresponderen. Compassion werkt vanuit een christelijke visie en met lokale medewerkers die de problemen en omstandigheden in hun dorp, stad of wijk het beste kennen en kunnen aanpakken. Er worden (2013) meer dan 1,4 miljoen kinderen ondersteund via ongeveer 6.000 lokale kerken in 26 landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Internationaal bekende (christelijke) artiesten als Darlene Zschech, Rebecca St. James en Michael W. Smith zijn ambassadeur van de organisatie.
Naast kindsponsoring en studentsponsoring voert Compassion gemeenschapsprojecten uit en projecten om (zwangere) moeders en pasgeboren baby's door de eerste levensjaren te leiden. Daarnaast is Compassion actief door noodhulp bij rampen in gebieden waar de organisatie werkt, zoals de aardbeving in Haïti in 2010.

www.compassion.nl